• Τ.Ε.Α. Α.Π.Λ.

    Βερανζέρου 30 (4ος οροφος)
    Αθήνα 10432

  • 2105202638

    info@teaapl.gr

  • 08:30-14:30

    Δευτέρα - Παρασκευή

ΣΚΟΠΟΣ - ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Στο Ταμείο έχουν συσταθεί δύο κλάδοι επαγγελματικής ασφάλισης:

Κλάδος Εφάπαξ

Χορηγείται εφάπαξ το ποσό της ατομικής μερίδας του κάθε μέλους.

Κλάδος Αλληλεγγύης

Χορηγείται εφάπαξ βοήθημα για την αντιμετώπιση των κινδύνων μόνιμης ολικής αναπηρίας με ποσοστό άνω του 67% και του θανάτου στους νόμιμους κληρονόμους. Επίσης, χορηγείται βοήθημα για την νοσηλεία για όλες τις ημέρες πλέον των 8 ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σχετικά τις ενότητες Εισφορές και Παροχές.

Οι ως άνω κλάδοι έχουν οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι προαιρετική. Όμως αν υποβληθεί αίτηση, η ασφάλιση του Μέλους είναι υποχρεωτική και για τους δύο κλάδους. Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση ενός μόνο από τους δύο κλάδους του Ταμείου, δεν γίνεται δεκτή.

melwn

 

entypa_aitiseon