• Τ.Ε.Α. Α.Π.Λ.

  Βερανζέρου 30 (4ος οροφος)
  Αθήνα 10432

 • 2105202638

  info@teaapl.gr

 • 08:30-14:30

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δημιουργήθηκε και λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ως ΝΠΙΔ (ΦΕΚ Αρ.Φ.1903τΒ/4.9.2009 όπως τροπ. με την Αρ. Φ.51020/7334/157/04.04.2013) για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, λειτουργώντας συμπληρωματικά στην υποχρεωτική ασφάλιση, εξασφαλίζοντας:

Μέσω του κλάδου εφ’ άπαξ :

 • Αποταμίευση καθώς ενώ δυσκολεύομαι να αποταμιεύσω μόνος μου, μέσω του Ταμείου, επιλέγοντας ο ίδιος το ποσό της μηνιαίας εισφοράς μου, που παρακρατείται από το μισθό μου, μπορώ να επιτύχω την δημιουργία σημαντικού κεφαλαίου.
 • Τη δυνατότητα να μπορώ λάβω εφ' άπαξ είτε μετά τα 20 έτη ασφάλισης είτε με την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας μου με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 10 έτη είτε με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας μου με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 5 έτη είτε και σε περίπτωση αποστρατείας με 1 έτος ασφάλισης στο Ταμείο.
 • Με τη θεσμική λειτουργία του Ταμείου, την ακεραιότητα της διαχείρισης, καθώς το κεφάλαιό μου επενδύεται από επαγγελματίες στο μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο που δημιούργησε το ίδιο το Ταμείο, θωρακίζοντας τις αποταμιεύσεις μου.
 • Μείωση του φόρου που καταβάλλω διότι οι ετήσιες εισφορές μου εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματός μου.
 • Αφορολόγητες παροχές εφ’ άπαξ. 
 • Δυνατότητα επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης, μέσα στην αβεβαιότητα και στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.

Μέσω του κλάδου αλληλεγγύης:

 • Την ασφάλεια ότι σε περίπτωση ατυχήματος που θα μου προκαλέσει μόνιμη ολική ανικανότητα θα λάβω βοήθημα ύψους 10.000€ και σε περίπτωση θανάτου η οικογένειά μου θα λάβει βοήθημα ύψους 15.000€. 
 • Ότι εάν νοσηλευθώ σε νοσοκομείο ή κλινική για διάστημα άνω των 9 ημερών θα λάβω βοήθημα 20€ για κάθε επόμενη μέρα. 
 • Την ανάπτυξη σχέσης αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, μεταξύ των συναδέλφων μου.

Μπορώ να συμμετάσχω στην διοίκηση του Ταμείου καθώς κάθε μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

melwn

 

entypa_aitiseon