• Τ.Ε.Α. Α.Π.Λ.

  Βερανζέρου 30 (4ος οροφος)
  Αθήνα 10432

 • 2105202638

  info@teaapl.gr

 • 08:30-14:30

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Έχω δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο;

  Δικαίωμα να εγγραφούν στο Ταμείο, έχουν όλοι οι Αστυνομικοί, Πυροσβέ-στες και  Λιμενικοί καθώς και το πολιτικό προσωπικό που εργάζεται στα τρία Αρχηγεία.

 • Με ποιον τρόπο μπορώ να καταβάλω τη μηνιαία μου εισφορά;

  Η κράτηση της μηνιαίας εισφοράς γίνεται απευθείας από τη μισθοδοσία του μέλους. (Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, το μέλος ουσιαστικά ε-ξουσιοδοτεί το Ταμείο να ζητάει κάθε μήνα από το αρμόδιο Τμήμα Μισθο-δοσίας το αντίστοιχο ποσό).

 • Πότε έχω δικαίωμα να λάβω το ποσό της Ατομικής μου Μερίδας;

  Τα μέλη αφού υποβάλουν τη σχετική αίτηση διαγραφής, έχουν δικαίωμα να λάβουν την Ατομικής τους μερίδα όταν πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ηλικία 50 ετών έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 10 έτη
  • Ηλικία 55 ετών έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 5 έτη
  • Ανεξαρτήτως ηλικίας έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 20 έτη
  • Επίσης Ανεξαρτήτως ηλικίας σε περίπτωση αποστρατείας, έχοντας χρόνο παρα-μονής στο Ταμείο τουλάχιστον ένα (1) έτος
 • Τι προβλέπεται στην περίπτωση που υποβάλλω αίτηση διαγραφής αλλά δεν έχω κάποια από τις τέσσερις προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό για να λάβω τα χρήματα της Ατομικής μου Μερίδας;

  • Διαγράφεστε χωρίς τη λήψη της Ατομικής Μερίδας,
  • από τη μισθοδοσία που διακόπτεται η κράτηση των εισφορών θεω-ρείστε Ανενεργό Μέλος,
  • η ατομική σας μερίδα συμμετέχει στις επενδύσεις του Ταμείου και επανέρχεστε με νεώτερη αίτηση διαγραφής προκειμένου να λάβετε την ατομική σας μερίδα μόλις γίνεται 50 χρονών.
  • Για το διάστημα που είστε ανενεργό μέλος δεν έχετε κάλυψη από τον κλάδο αλληλεγγύης.
 • Πότε μπορώ να ζητήσω είτε ο ίδιος, είτε τα πρόσωπα που έχω ορίσει ως δι-καιούχους εφάπαξ βοήθημα από τον κλάδο αλληλεγγύης (για θάνατο, Μ.Ο.Α. ή νοσηλεία);

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την εγγραφή στην περίπτωση θανά-του ή Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας (Μ.Ο.Α.) και ενός (1) έτους για νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές (για περιπτώσεις όμως μετά την από την 8η ημέρα νοσηλείας).

 • Ποιο είναι το ποσό της μηνιαίας εισφοράς;

  Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλουν τα μέλη του Ταμείου, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 € και μεγαλύτερο από 500 €.

 • Έχω δικαίωμα να μεταβάλω το ύψος της μηνιαίας μου εισφοράς;

  Το κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει το ποσό της μη-νιαίας του εισφοράς μια φορά το χρόνο.

 • 1

melwn

 

entypa_aitiseon