• Τ.Ε.Α. Α.Π.Λ.

    Βερανζέρου 30 (4ος οροφος)
    Αθήνα 10432

  • 2105202638

    info@teaapl.gr

  • 08:30-14:30

    Δευτέρα - Παρασκευή

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Το Ταμείο επενδύει τα αποθεματικά του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 23 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ., «Α. Για την κάλυψη του μαθηματικού αποθέματος με ασφαλιστική τοποθέτηση το Ταμείο επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία μέσω μιας ή περισσοτέρων δια χειριστικών εταιρειών. Β. Οι τοποθετήσεις του ενεργητικού του Ταμείου ακολουθούν τους ποσοτικούς επενδυτικούς περιορισμούς που προβλέπονται από το άρθρο 7 παράγραφος 15 του ν. 3029/2002 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ. 12 του ν. 3385/2005 και όπως εκάστοτε ισχύει, κατ’ εφαρμογή της Φ Επαγ. Ασφ. Οικ. 16/9.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Κοινοτικού Δικαίου όπως ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία.»

Μετά την 01/07/2016 το Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. σύμφωνα με το καταστατικό του επενδύει τα αποθεματικά του Κλάδου Εφάπαξ στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ., το οποίο έχει σχηματιστεί ειδικά για το σκοπό αυτό με την επωνυμία «ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ MΙΚΤΟ (TAPLM)». Διαχειριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μετά από διαδικασία επιλογής, έχει οριστεί η ALPHA TRUST.

Μέχρι την 30/06/2016 τα αποθεματικά του Κλάδου Εφάπαξ επενδύονταν σε  Τραπεζικές Καταθέσεις, μικρής διάρκειας ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Το Ταμείο έχει ορίσει την ίδια εταιρεία ως Διαχειριστή και του Κλάδου Αλληλεγγύης, τα αποθεματικά του οποίου επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, όπως Τραπεζικές Καταθέσεις, μικρής διάρκειας ομόλογα και άλλα προϊόντα περιορισμένου κινδύνου.

 

 

Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση του ενεργητικού του Α/Κ με την πιο πρόσφατη αποτίμηση:

Καθαρό Ενεργητικό Αριθμός Μεριδίων Καθαρή τιμή μεριδίου Ημερήσια % μεταβολή Μεταβολή από αρχή του έτους έως ημ. Αποτίμησης

 

 

Δείτε εδώ την ημερήσια εξέλιξη της τιμής του αμοιβαίου κεφαλαίου:

ependiseis

melwn

 

entypa_aitiseon