• Τ.Ε.Α. Α.Π.Λ.

    Βερανζέρου 30 (4ος οροφος)
    Αθήνα 10432

  • 2105202638

    info@teaapl.gr

  • 08:30-14:30

    Δευτέρα - Παρασκευή

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει στο Ταμείο την εισφορά για κάθε ημερολογιακό μήνα. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30€ ούτε ανώτερο από 500€.

Κάθε μέλος επιλέγει το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλει στο Ταμείο μεταξύ του ως άνω κατώτατου και ανώτατου ποσού μηνιαίας εισφοράς.

Το δικαίωμα επιλογής του ποσού της εισφοράς ασκείται με έγγραφη δήλωση του μέλους που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μαζί με την αίτηση εγγραφής του σε αυτό.

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το ύψος της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλει στο Ταμείο, υπό τον περιορισμό του ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού εισφορών. Κατεβάστε εδώ το σχετικό έντυπο,

Το δικαίωμα μεταβολής του ύψους της εισφοράς ασκείται μια φορά ανά ημερολογιακό έτος με έγγραφη δήλωση του μέλους, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου έως την 30η Οκτωβρίου. Η μεταβολή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Οι εισφορές των μελών κατανέμονται από το Ταμείο στους κλάδους Εφάπαξ και Αλληλεγγύης ανεξάρτητα από το ποσό της μηνιαίας εισφοράς. Στον κλάδο Αλληλεγγύης μεταφέρεται μόνο το ποσό των 4,5€, αφού αφαιρεθεί 6% για λειτουργικά έξοδα και με το υπόλοιπο ποσό δημιουργείται ο ατομικός λογαριασμός του μέλους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΣΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  Ανάλυση Εισφοράς σε Αποθ/κά και Ι.Κ.
Κλάση Ποσό Εισφοράς Κλάδος Ποσό Ποσοστό Κράτησης Ιδ. Κεφαλ. Ίδια Κεφάλαια Κλάδος Αλληλεγγύης Ατομική Μερίδα Κλ. Εφάπαξ
Α 30,00 € Αλληλεγγύης 4,50 € 6% 0,27 € 4,23 €  
    Εφάπαξ 25,50 € 6% 1,53 €   23,97 €
Β 40,00 € Αλληλεγγύης 4,50 € 6% 0,27 € 4,23 €  
    Εφάπαξ 35,50 € 6% 2,13 €   33,37 €
Γ 50,00 € Αλληλεγγύης 4,50 € 6% 0,27 € 4,23 €  
    Εφάπαξ 45,50 € 6% 2,73 €   42,77 €
Δ 60,00 € Αλληλεγγύης 4,50 € 6% 0,27 € 4,23 €  
    Εφάπαξ 55,50 € 6% 3,33 €   52,17 €
Ε 70,00 € Αλληλεγγύης 4,50 € 6% 0,27 € 4,23 €  
    Εφάπαξ 65,50 € 6% 3,93 €   61,57 €
ΣΤ 80,00 € Αλληλεγγύης 4,50 € 6% 0,27 € 4,23 €  
    Εφάπαξ 75,50 € 6% 4,53 €   70,97 €
Ζ 90,00 € Αλληλεγγύης 4,50 € 6% 0,27 € 4,23 €  
    Εφάπαξ 85,50 € 6% 5,13 €   80,37 €
Η 100,00 € Αλληλεγγύης 4,50 € 6% 0,27 € 4,23 €  
    Εφάπαξ 95,50 € 6% 5,73 €   89,77 €

melwn

 

entypa_aitiseon